Zastřešení vstupu MŠ Ostrčilova | Ostrava | 2007 | Architektonické řešení střechy | Spolupráce – Ing. Rudolf Kohler