Školní družina | Ostrava | 2005 | Přístavba družiny a dětského hřiště k ZŠ Zelená | Spolupráce – Ing. Rudolf Kohler